Πρόληψη, Διάγνωση, Θεραπεία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Μιστυλής Παναγιώτης
Ειδικός Παθολόγος

• Μέλος της ελληνικής εταιρείας υπέρτασης
• Μέλος της ελληνικής διαβητολογικής εταιρείας
• Μέλος της ελληνικής εταιρείας λοιμώξεων

ΣΠΟΥΔΕΣ - ΤΙΤΛΟΙ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

• Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής με βαθμό «Λίαν Καλώς»
• Ειδίκευση στην Εσωτερική Παθολογία στην Β' Παθολογική Κλινική του Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ»
• Μεταπτυχιακές σπουδές «Εφαρμοσμένη Διαιτολογική Διατροφή»
• Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα του Ιατρείου Προληπτικής Ιατρικής - Υπερτάσεως ΤΖΑΝΕΙΟΥ Γ.Ν.Π.
• Εκπαίδευση τεταρτοετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
• Συμμετοχή στο επιστημονικό έργο της Μ Ε.Λ. ΤΖΑΝΕΙΟΥ Γ.Ν.Π.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1. Επίπτωση της ανθεκτικής υπέρτασης σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο σταδίου 4 με ή χωρίς σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
2. Συσχετίσεις hsCRP με κλασσικούς ή μη παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου με υπερτασικούς ασθενείς, διαβητικούς ή μη, προ τελικού σταδίου ΧΝΑ. 
3. Συσχετίσεις οξειδωτικού STRESS με κλασσικούς ή μη παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου με υπερτασικούς ασθενείς, διαβητικούς ή μη προ τελικού σταδίου ΧΝΑ.
4. Correlation between high sensitivity CRP (hsCRP) and N-terminal pro B-type natriuretic peptide (N-t pro-BNP) in patients with arterial hypertension (AH) and chronic renal failure stage IV, both with and without Diabetes Mellitus (DM)
5. Increased serum levels of carbohydrate antigen 19-9 related to epithelial cyst (case report)
6. Αιτίες εισαγωγής και νοσηλείας οροθετικών ατόμων - 24° Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS
7. Εκτίμηση, ειδικών αντισωμάτων έναντι ερπητοϊών σε ασθενείς με HIV λοίμωξη
8. Καιροσκοπικές και μη λοιμώξεις ως αιτία νοσηλείας HIV οροθετικών ασθενών - 5° Πανελλήνιο Συνέδριο Ελέγχου Λοιμώξεων
9. Κρίσεις πανικού σε ασθενή υπό abacavir και raltegravir - 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS
10. Η επίδραση της αντιρετροϊκής θεραπείας στο σωματικό βάρος HIV(+) ενηλίκων μετά από δύο έτη επιτυχούς θεραπείας - 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS
11. Συφιλιδική κολίτιδα σε ΗΙ\/ (+) ασθενή - 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS
12. Μεταβολές ηπατικών ενζύμων σε λοιμώξεις αναπνευστικού από άτυπα παθογόνα και σε ρικετσιώσεις - 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων
13. Μελέτη του πληθυσμού των ΗΙ\/ (+) χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών σε Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του Πειραιά - 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Serological screening for syphilis in HIV-infected individuals: is a non- treponemal test adequate in the era of increasing new syphilis infections?
2. Value of the addition of treponemal test (FTA-Abs) in the routine serologic sreening for syphilis in an HIV-infected cohort

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

• Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της υπέρτασης της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης και της Αμερικάνικης Εταιρείας Υπέρτασης ISH/ASH
• Η επίδραση της καρνιτίνης στην ικανότητα άσκησης (Διπλωματική Εργασία)